Alla Lifee som levereras nu har en ny konstruktion som följer armen bättre och har ett ”tappa-skydd” som gör att våra användare inte riskerar tappa sin Lifee.