Vi är mycket stolta över att Lifee gått vidare till delfinal i DI Digital Startup Tour 2017 i Linköping.

Skaffa din biljett här: http://startuptour.di.se