Digitala Livet – Aftonbladets och Telias gemensamma satsning på digitala frågor – har tillsammans med undersökningsföretaget Inizio tagit tempen på hur Sveriges föräldrar tänker kring hur våra barn använder skärmar i dag. Och trenden är tydlig. Hela 60 procent av de tillfrågade föräldrarna säger att de har haft dåligt samvete över barnens skärmtid.

Läs hela artikeln här!

Snabb överblick – resultaten från undersökningen

  •  65 procent av alla barn upp till 5 år sitter minst en gång om dagen med en skärm.
  •  53 procent av alla tvååringar använder en skärm mellan 1-2 timmar varje dag.
  •  84 procent av alla barn mellan 6-10 år sitter minst en gång om dagen med en skärm.
  •  63 procent har dåligt samvete för sina barns skärmtid.
  •  51 procent har oroat sig över hur skärmarna påverkar barnen.
  •  42 procent har ibland eller alltid skärmregler hemma.
  •  44 procent säger att skärmarna skapat konflikter i hemmet.
  •  50 procent av alla föräldrar menar att skärmarna bidragit till barnens språkutveckling.