LIFEE

ÖKARFYSISK AKTIVITET!

MED LIFEE NÅR
70-75%
AV ELEVERNA
RÖRELSEMÅLET
WHO’s rekommendation för fysisk aktivitet är 60 minuter om dagen. Av Sveriges elvaåringar når idag 40% målet.

Hur fungerar Lifee?

BÄR LIFEE

Sätt ditt Lifee aktivitetsarmband på handleden och bär det varje dag.

VAR AKTIV

Samla poäng genom att vara aktiv. Lek, spring, cykla – varje rörelse räknas!

SAMLA POÄNG

Spela vårt spel Lifee Spirits. Använd aktivitetspoäng för att uppgradera dina Spirits.

SPELA TILLSAMMANS

Samla poäng tillsammans med skolklassen.

SE STATISTIK

Lärare och gruppledare kan se statistik om gruppen.

BÄR LIFEE

Sätt ditt Lifee aktivitetsarmband på handleden och bär det varje dag.

VAR AKTIV

Samla poäng genom att vara aktiv. Lek, spring, cykla – varje rörelse räknas!

SAMLA POÄNG

Spela vårt spel Lifee Spirits. Använd aktivitetspoäng för att uppgradera dina Spirits.

SPELA TILLSAMMANS

Samla poäng tillsammans med skolklassen.

SE STATISTIK

Lärare och gruppledare kan se statistik om gruppen.

Lifee gör skillnad!

Att använda spelmakanismer för att öka motivation till rörelse har tidigare varit ett mindre utforskat område, men nu finns det bevis för att det fungerar. I en amerikansk studie, publicerad i oktober 2017, visar resultaten att gruppen som tilldelats poäng för sin fysiska aktivitet rörde sig mer än kontrollgruppen under hela testperioden.

I de skolor där Lifee används har den fysiska aktiviteten ökat märkbart. Lena Dahlén, klassföreståendare på Solbackeskolan, säger i ett pressmeddelande:

”Både de som redan tidigare var aktiva och de som förut var väldigt inaktiva sporras av armbanden.”

Lena Dahlén

Klassföreståndare, Solbackeskolan, Pressmeddelande

Lifee är det enda verktyget som
motiverar,
mäter
och
presenterar
elevernas aktivitet varje dag!

Skolpaketets innehåll

Lifee
Aktivitetsarmband

Elevappen
Lifee Spirits

Lärarappen Lifee Supervisor

Tips på
aktiviteter


ÖKAD KONCENTRATION

BÄTTRE INLÄRNINGSFÖRMÅGA

FÖRBÄTTRADE BETYG

Några av alla fördelar och effekter av fysisk aktivitet! Läs mer
ÖKAD KONCENTRATION

BÄTTRE INLÄRNINGSFÖRMÅGA

FÖRBÄTTRADE BETYG

Några av alla fördelar och effekter av fysisk aktivitet! Läs mer

VD har ordet!

De flesta känner idag till att väldigt många barn och unga rör på sig för lite och att det är svårt att hitta verktyg och metoder som stimulerar och motiverar barn att skapa goda vanor över tid.

Vi på Lifee har en bakgrund i spelbranschen och vet att många unga gillar spel, och att spel ofta är en orsak till stillasittande. Vi har därför vänt på frågan och ställt oss den ifrån ett annat perspektiv. Vad gillar och motiverar barn? Vi har sedan utvecklat Lifee för att stimulera barnen att röra på sig med lust och inspiration och fritt från klander och skuld.

Idag är det bara 1 av 3 svenska skolbarn som når World Health Organizations (WHO) mål om 1 timmes aktivitet per dag. I de klasser som använder Lifee’s verktyg når 70-75 % upp till målen.

Fungerar det?

Under höstterminen 2017 har nio klasser runt om i Sverige testat Lifee. Både statistik och deras upplevelser visar på att det fungerar. Lifee leder till ökad fysisk aktivitet samt positiva effekter i klassrummen. Efter en termin med Lifee kan vi se följande effekter:

  • Större motivation till att röra på sig.
  • Ökad medvetenhet om deras egna fysiska aktivitet.
  • Bättre stämning i klassrummen.

Och hur beställer jag då?

Idag arbetar vi endast med utvalda skolor. Kontakta oss om du vill samarbeta!

 

Personlig intigritet

Vi värnar starkt om den personliga intigriteten:

  • Vi samlar och presenterar information om hur mycket gruppen och individen har rört sig, men vi samlar ingen personlig information.
  • Vi behöver veta skolans namn, antal elever och vilken årskurs som barnen går i men vi behöver inga personuppgifter.
  • Det behövs inte skapas något konto på individnivå och ej heller anges några namn, mailadresser, telefonnummer eller annat som kan identifiera barnen.
  • Alla barn som deltar i Lifee’s skolprojekt är därmed helt anonyma.
  • Vi har ingen ”telefonfunktion” i armbandet.
  • Vi har ingen GPS.

Proud winner of International Growth Award, Winter Arena Best Pitch, SKAPA Future Innovators and SHINE Innovation Award.

Member of East Sweden Game

Copyright © 2021 by Lifee AB.

Product specifications may change without notice.

Made in Sweden with love!

Terms and Conditions

Privacy Policy 

Lifee AB
c/o East Sweden Game
Wahlbecksgatan 25
582 16 Linköping
SWEDEN